Välkommen till Areteportfölj

Verktyg som hjälper dig att utveckla din undervisning

Areteportfölj innehåller verktyg för lärare som vill granska sin undervisning och sin yrkesskicklighet. Här kan du göra elevenkäter och be din rektor eller en kollega göra lektionsobservationer.

Du kan också göra din egen skattning av din undervisning och med hjälp av din skolledare bygga upp en egen 360-analys som ger dig ett gott underlag inför nästa medarbetarsamtal med din chef.

Areteportfölj är även ett verktyg för dig som deltar i något av Arete Akademis utvecklings- och meriteringsprogram. Här ska du samla din evidens och här laddar du upp dina texter inför examinationen.

Alla våra verktyg bygger på Aretes tre perspektiv och sju aspekter på god undervisning och lärarskicklighet. Du hittar mer information och vår vetenskapliga grund här: www.areteakademi.se.

På samma ställe hittar du mer information om Aretes olika utvecklingsprogram för lärare www.areteakademi.se

Har du frågor, kontakta: ebba.reinolf@areteakademi.se

Logga in

Registrera dig

För att få tillgång till Areteportfölj måste du först registrera dig.

Här kan du registrera dig på Areteportfölj.

Registrera dig